• Information

  Målbild för Kalmarsundsveckan

  1. Gemensam arena för hållbarhet

  2. Höja hållbarhetskompetensen

  3. Mer hållbart liv

  4. Stärka vår attraktiva region

  Gemensam arena för hållbarhet

  » Skapa arena för möten och dialog inom hållbarhetsområdet

  » Gränsöverskridande samverkan genom metoden Triple Helix
     som är en samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig
     verksamhet.

  » Sprida goda exempel och praktiska tillämpningar

  » Konkurrenskraft genom att delta samt synas i
     Kalmarsundsveckan

  » Marknadsföringsyta och PR

   

  Höja hållbarhetskompetensen

  » Höjd kompetens hos beslutsfattare är en förutsättning för
     långsiktigt hållbara beslut

  » Höjd kompetens och medvetenhet hos unga då de är framtida
     beslutsfattare

  » Ökad kunskap, dialog och erfarenhetsåterföring

  » Visa konkreta goda exempel

   

  Mer hållbart liv

  » Bidra till intressedialog för att också lyssna in vad som
      behövs för att leva mer hållbart

  » Visa invånare, inklusive verksamhetsutövare, att det finns 
     möjligheter att leva mer hållbart i regionen genom att dela
     kunskap och goda exempel

  » Påverka attityder och beteenden

   

  Stärka vår attraktiva region

  » Inspirera till och visa på nya affärsmöjligheter och hållbara
     affärer

  » Hållbarhet och ekonomisk tillväxt går hand i hand

  » Cirkulär ekonomi genom samverkan

  » Attrahera nya invånare, medarbetare och företag

  Målgrupp

  Generellt riktar sig Kalmarsundsveckan brett och vill nå hela samhället med fokus på akademi, beslutsfattare, företag, invånare, medarbetare, offentlig verksamhet, och organisationer, media samt ungdomar.

   

© 2018 - Kalmarsundsveckan. Ett samarbetesprojekt mellan