TÄNK OM...

… Vi i vår region kan skapa arenor för debatt och visa goda exempel på hur ett hållbart förhållningsätt kan skapa företagsutveckling, jobb och ett bättre samhälle.

 

… Vi kan använda hela staden som mötesplats och fylla hela Kalmarsund med just dina hållbara innovationer och goda exempel.

 

… Vi med vårt fantastiska Kalmarsund, samlade kunskap och vårt strategiska läge i tillväxtområdet Södra Östersjön kan bli den naturliga mötesplatsen för hållbar utveckling.

 • Mer info

  Naturligtvis kan vi det, om vi hjälps åt!

   

  Du som representerar ett företag, skola/universitet, organisation eller offentlig förvaltning har möjligheten att visa upp dina innovativa sidor som skapar företagsutveckling, jobb och ett bättre samhälle. Det kan vara allt ifrån hur du får dina medarbetare att må bra på arbetsplatsen till en miljöteknisk hållbar produkt eller tjänst som bör visas upp för omvärlden. Självklart är forskning och utbildning ett bärande inslag.

   

  Tanken är att du själv väljer om du på egen hand skapar ett event/aktivitet på lämplig plats eller ansluter dig till de aktiviteter som samlas kring Stortorget i Kalmar. Oavsett ditt val har du möjlighet att synas i en samlad marknadsföring och programbeskrivning.

   

  En framgångsfaktor är att vi även över året (mellan Kalmarsundsveckorna) hjälps åt att skapa aktiviteter som stimulerar till klusterbildning och initiativ till nya projekt och utveckling. Gärna kommunicera goda exempel och forskarframgångar.

   

  Visionen är att få detta att växa år från år och attrahera en nationell publik. På lite längre sikt även ta plats i ett internationellt sammanhang där Kalmarsund i en mix av framgångsrik forskning, innovativa företag och organisationer möter beslutsfattare och ledare från hela Östersjöregionen. Över tiden ökar initiativen över en större geografisk yta där aktiviteter av olika slag erbjuds på båda sidor om Kalmarsund.

   

© 2017 - Kalmarsundsveckan. Ett samarbetesprojekt mellan